RSS

Doświadczenie Narriach i Dainari

19 Jan

Zgodnie z zasadami Reala, przy tworzeniu postaci oraz zwyczajnie w trakcie czasu gry, postać starzeje się i zaczynają obniżać się jej współczynniki, co odzwierciedla słabnięcie organizmu.

Za każde 500 pełnych lat powyżej 1000 roku życia postać otrzymuje modyfikatory ujemne związane ze starzeniem się organizmu. Modyfikacje to -1 punkt do dwóch wybranych współczynników spośród Siły, Kondycji, Zwinności oraz Percepcji. Pierwsza modyfikacja następuje w chwili osiągnięcia 1000 lat. Poza obniżeniem współczynników, postacie otrzymują także 1 Punkt Psychozy za każde przeżyte 500 lat życia od samego początku. Z drugiej jednak strony za każde 500 lat Odporność Psychiczna wzrasta o 1 (łącznie nie więcej niż o 3 i nie powyżej 9 punktów).

Jeśli nawet, na skutek nabywania PP wraz z wiekiem postać otrzyma jakieś zawirowanie psychiczne to nie oznacza, że każdy starzeć jest szaleńcem. Częściej zdarzą się fobie, manie, dziwne nawyki albo nałogi. Reszta zasad zgodna jest z tymi odnoszącymi się do ludzi z podręcznika Reala.

Z wiekiem łączą się także punkty, które przy tworzeniu postaci przydziela sie na umiejętności. Ponieważ Narriah są długowieczni ich spojrzenie na świat też różni się od sposobu w jaki postrzegają go ludzie i w jaki sposób zdobywają wiedzę. Niestety elf w wieku 2000 lat nie będzie miał właśnie 2000 punktów. Zasada jest inna:

do 50 jest normalnie – 1 punkt za 1 rok
po 50 – 1 punkt za każde 5 lat
po 100 – 1 punkt za 10 lat
po 200 – 1 punkt za 50 lat
po 500 – 1 punkt za 100 lat

 
Leave a comment

Posted by on January 19, 2016 in Mechanika

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *